Våra tjänster

Myndigheter i Sverige, EU och Norden delar årligen ut miljarder i EU bidrag och andra typer av offentlig finansiering. GIA Sweden erbjuder här en rad tjänster som utvecklats för att förenkla tillgången till och användandet av offentlig finansiering.

Utöver de definierade tjänsterna bistår vi med kunskap och erfarenhet i den omfattning som efterfrågas. Vår självklara utgångspunkt är kundens specifika behov och vi skräddarsyr lösningar utifrån rådande förutsättningar och önskemål.

Kontakta oss så berättar vi mer vad vi kan göra för ert företag eller organisation.