Assistans vid ansökan

GIA Sweden har lång erfarenhet av att assistera företag, forskningsaktörer, universitet, myndigheter, kommuner m. fl. med bidragsansökningar till EU samt svenska och nordiska myndigheter.

Ansökan – en förutsättning för stöd
Ansökningsprocessen kring EU bidrag och offentliga medel är ofta en tävling med hård konkurrens. Det är därför av yttersta vikt att ansökan är korrekt och håller hög kvalitet vad gäller övergripande struktur, projektmål och budget. En ansökans omfattning och komplexitet varierar från program till program. I regel gäller att ju högre stödbelopp, desto större krav ställs på ansökan.

Assistans i ansökningsprocessen
I framtagandet av ansökan bistår GIA Sweden i utformningen av övergripande projektstruktur, plan för genomförande och projektbudget. Vi kopplar projektets målsättningar och resultat till stödprogrammets mål och argumenterar för utdelning av stöd. Under ansökningsprocessen upprätthåller GIA Sweden löpande kommunikation med ansvarig myndighet, i syfte att förankra ansökan och säkerställa aktuell programinformation.

Vid mer omfattande ansökningar kan vi även erbjuda juridisk rådgivning i samband med utformning av avtal partner emellan (konsortialavtal etc.) samt förhandlingsstöd gentemot den ansvariga myndigheten.

Partnersökning
Genom vårt europeiska nätverk av specialister på området offentlig finansiering kan GIA Sweden bedriva partnersökning i olika länder efter industriella och tekniska partners. För att vara stödberättigade till ett antal av EU:s program, är det viktigt att upprätta projektkonsortium bestående av ett flertal (europeiska) partners. Det är dock inte alltid lätt att identifiera lämpliga partners som matchar ens egna aktiviteter och därför kan vårt nätverk vara av stor hjälp. Vi kan även erbjuda juridisk rådgivning i samband med utformning av avtal partner emellan (konsortialavtal etc.) samt förhandlingsstöd gentemot den ansvariga myndigheten.

Intresserad?
Kontakta oss, så berättar vi mer.