Kundspecifika seminarier

GIA Sweden har lång erfarenhet av att genomföra kundspecifika seminarier som på ett effektivt sätt lär ut grunderna inom offentlig finansiering till nyckelpersoner inom er organisation. 

Vi skräddarsyr seminarier efter varje aktörs specifika förutsättningar och behov.

Innehåll
Seminarierna utformas för att öka deltagarnas kunskap och möjlighet att arbeta strategiskt med offentlig finansiering – oavsett tidigare kunskapsnivå.

Exempel på programpunkter:
– Områdesspecifika program och ansökningsomgångar.
– Att tänka på i ansökningsarbetet.
– Juridiska aspekter – avtal och äganderätt till resultaten.
– Exempel på projekt som lyckats.
– Hur man hittar och väljer rätt bland alla program.

Intresserad?
Kontakta oss, så berättar vi mer.