Projektadministration

GIA Sweden har lång erfarenhet av att assistera kunder med den administrativa redovisningen av EU-projekt som beviljats finansiering (med eller utan GIA Swedens hjälp).

Krav på rapportering
Projekt som tilldelas offentliga medel ska i regel redovisa projektets innehållsmässiga och ekonomiska utveckling till den ansvariga myndigheten. Det sker genom skriftliga (formella) rapporter. Rapporterna ska tydligt visa projektets framsteg, i relation till de ursprungliga projektmålen och användningen av ekonomiska medel. Dessa rapporter är mycket viktiga för att säkerställa att bidrag fortsatt ges, och med vår hjälp säkerställs att rapporteringen sköts korrekt.

Redovisningsrutiner och mallar
GIA Sweden har lång erfarenhet av att ta fram korrekta rapporter. Vi kan erbjuda administrativ projektassistans och hjälper våra kunder att utveckla både praktiska redovisningsrutiner samt assisterar i framtagandet av innehållsmässiga och ekonomiska rapporter i enlighet med stödprogrammets föreskrifter. Med hjälp av våra mallar och rutiner underlättas rapporteringen samtidigt som kvaliteten i redovisningen höjs. GIA Sweden sköter även nödvändiga kontakter med den ansvariga myndigheten.

Intresserad?
Kontakta oss, så berättar vi mer.