Rådgivningstjänst

De miljarder som myndigheter i Sverige, EU och Norden årligen delar ut i form av EU bidrag och andra typer av offentlig finansiering innebär förmånliga, men ofta okända, möjligheter att samfinansiera de flesta typer av projekt och investeringar.

För att underlätta användandet av offentlig finansiering erbjuder GIA Sweden en rådgivningstjänst som utgår från varje aktörs specifika förutsättningar. Rådgivningstjänsten löper under ett år och tjänsten består av tre delar där basen utgörs av kontakten med en av våra erfarna rådgivare.

Steg 1. Introduktion – Vid ett inledande möte ger vår rådgivare en översiktlig introduktion till offentlig finansiering och vilka möjligheter (och svårigheter) som man bör känna till vid nyttjandet av EU-stöd och/eller nationell finansiering.

Steg 2. Stödanalys – Vid det inledande mötet gör GIA Sweden samtidigt en inventering av kundens verksamhet och framtidsplaner. Utifrån företagets projekt och investeringar identifierar vi därefter möjliga stödprogram och ger rekommendationer om vad ni bör fokusera på för att bäst erhålla finansiering.

Steg 3. Rådgivning – Under de följande 12 månader assisterar sedan GIA Swedens rådgivare er i frågor som rör offentlig finansiering. Rådgivaren kan exempelvis tipsa om intressanta program, bistå vid bedömningen av ansökningsmöjligheter och ge vägledning kring ansökningsförfarandet.

Intresserad?
Kontakta oss, så berättar vi mer.