Internationalisering & projektexport

Svenskt telekomföretag – Ett stort telekombolag i Sverige ville etablera ny verksamhet i ett land på Balkan och efterfrågade assistans avseende möjliga stöd och bidrag till satsningen. GIA hanterade hela ansökningsförfarandet och ombesörjde all kommunikation med berörda myndigheter, vilket resulterade i en skattesubvention om närmare 200 MSEK.

Nordic Ground Support Equipment AB beviljades 235 000 SEK från en svensk myndighet för att förbereda en etablering av företaget i Nordamerika. Erfarenheterna från tidigare aktiviteter i Nordamerika pekar på att bolaget har goda möjligheter för en marknadsetablering eftersom det finns ett stort intresse för bolagets produkter.  För att överhuvudtaget kunna sälja behöver dock produkten t.ex. anpassas till amerikanska standarder och branschkrav.

ClimateWell AB beviljades 660 000 SEK i bidrag från en svensk myndighet för marknadsintroduktion av ett av företagets produkter på marknader utanför Sverige, inledningsvis i Sydamerika. Satsningen innefattar såväl marknadsanalyser som partnersamarbeten och nödvändiga produktanpassningar för de lokala marknaderna.

Scanreco Industrielektronik AB beviljades 708 000 SEK i bidrag från en svensk myndighet för etableringen av ett dotterbolag i Kina. Projektets mål är att utbilda den lokala personalen samt överföra viss utrustning i syfte att understödja en fortsatt expansion i Kina.

Scanreco Industrielektronik AB beviljades 280 000 SEK i bidrag från en nordisk myndighet för genomförandet av en förstudie i Kina. Förstudiens mål är att kartlägga förutsättningarna för att etablera ett eget dotterbolag i Kina i syfte att understödja en fortsatt internationell expansion.

Scanreco Industrielektronik AB beviljades 350 000 SEK i bidrag för genomförandet av en förstudie i USA. Förstudiens mål är att kartlägga förutsättningarna för att etablera ett eget dotterbolag i USA i syfte att understödja försäljningen av företagets innovativa produktlösningar.

Spennare AB beviljades 250 000 SEK i förstudiestöd för en kommande satsning i Kina. Förstudien syftar till att utreda förutsättningarna för att starta egen produktion av bärbara displayer.

Älvdalens Fastbränsleteknik AB beviljades 250 000 SEK i nordiskt stöd för förstudie avseende etablering av handelshus i USA för försäljning av svenska och nordiska bioenergiprodukter.

Claesson Engineering AB beviljades 400 000 SEK i nordiskt stöd för förstudie avseende etablering i Ukraina.

Packetfront Sweden beviljades 350 000 SEK i nordiskt bidrag för förstudie avseende etablering i Japan.

Folkuniversitetet beviljades 600 000 SEK i nordiskt bidrag för förstudie avseende etablering i St: Petersburg.

It-företag beviljades 350 000 SEK i bidrag för förstudie avseende etablering i Baltikum.

Svenskt tillverkningsföretag beviljades 450 000 SEK i bidrag för förstudie för att undersöka villkor för etablering i Slovakien.

Globalt energibolag etablerade ett service center i Storbritannien och fick med assistans av GIA EU bidrag för etablering, nyrekrytering och utbildning. Företaget erhöll 135 000 SEK för varje nyetablerad tjänst.

ESSNET AB beviljades 800 000 SEK i nordiskt bidrag för förstudie och marknadsföring för projektexport av avancerat spel- och lotterisystem i Ryssland.

Mantacore AB erhöll 500 000 SEK i svenskt bidrag för etablering och uppstart av företag i Serbien.

Merx Svenska AB beviljades ca 500 000 SEK i nordiskt bidrag för att undersöka förutsättningarna för etablering i Lettland.

Bindomatic AB beviljades ca 800 000 SEK i villkorslån för att genomföra en förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för affärsutveckling i Kina och Asien.

EKC Sverige AB beviljades ca 650 000 SEK i villkorslån för att undersöka förutsättningarna för affärsutveckling i Ukraina.

Hydrauto Group AB beviljades 900 000 SEK i villkorslån för att undersöka förutsättningarna för förvärv i Slovakien.

Samres AB beviljades ca 250 000 SEK i villkorslån för att undersöka förutsättningarna att etablera callcenterverksamhet i Estland.

Skandinaviska Lastvagnar i Helsingborg AB beviljades ca 350 000 SEK i villkorslån för att undersöka förutsättningarna för samarbete med en polsk tillverkare av lätta släpvagnar.

Englesson Förvaltning AB och Swedish Blonde AB beviljades ca 550 000 SEK för att undersöka förutsättningarna för att etablera verksamhet i USA.

Thule Sweden AB beviljades ca 260 000 SEK i villkorslån för att undersöka förutsättningarna för affärsutveckling i Brasilien.

EDC AB beviljades ca 270 000 SEK i villkorslån för att undersöka förutsättningarna för produktionssamarbete i Lettland.

HUBER+SUHNER AB beviljades ca 750 000 SEK i villkorslån för att undersöka förutsättningarna för att anlägga en fabrik i Polen.

Macronova AB beviljades ca 290 000 SEK för att undersöka förutsättningarna för att etablera produktionssamarbete med lokal partner i Kina.

Scandsea International AB beviljades ca 800 000 SEK i villkorslån för att undersöka förutsättningarna för att etablera fiskförädlingsanläggning i Murmansk, Ryssland.

SWEP International AB beviljades ca 650 000 SEK i villkorslån för att undersöka förutsättningarna för internationaliseringsprojekt i Ryssland.

X-Source AB beviljades ca 200 000 SEK i villkorslån för att undersöka förutsättningarna för etablering i Baltikum.

Aerosol AB beviljades drygt 400 000 SEK i nordiskt stöd för att undersöka internationaliseringsförutsättningarna med egen produktion i Litauen.

Agrobränsle AB erhöll cirka 300 000 SEK i nordiskt stöd för att undersöka förutsättningarna för uppstart av dotterbolag i Polen.

IF Luftfilter AB beviljades drygt 100 000 SEK för att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för internationaliseringsprojekt i Rumänien.

Talloil AB beviljades ca 700 000 SEK i nordiskt stöd för att undersöka förutsättningarna för uppstart av dotterbolag i Ukraina.

IDAB WAMAC International AB beviljades ca 600 000 SEK för att undersöka förutsättningarna för uppstart av dotterbolag i Indien.

VIS-able AB beviljades ca 800 000 SEK för att undersöka förutsättningarna för ett joint-venture med ett ryskt bolag.