Eureka/Eurostars

Eurostars är ett program inom det internationella samarbetsnätverket EUREKA, som vänder sig främst till små och medelstora företag, SMF, med egen forskning och utveckling.

Eureka
Eureka är ett samarbetsnätverk med 48 medlemsländer som har skapats för att främja samarbete mellan företag och forskare i Europa (och utanför Europa) vad gäller marknadsnära forskning och teknisk utveckling. Målet för Eureka är att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden. I projekten samarbetar företag, institutioner och myndigheter från minst två medlemsländer.

Varje medlemsland i Eureka har ett nationellt kontor med en ansvarig National Project Coordinator (NPC). Trots att Eureka är ett europeiskt program gäller således olika villkor och bidragsnivåer i olika länder. Vinnova är svensk samordnare och ansvarar för finansieringen av de svenska deltagarna i Eureka-projekt.

Eurostars
Eurostars är ett program inom EUREKA, som vänder sig främst till små och medelstora företag (SMF), med egen forskning och utveckling. Inom Eurostars kan små och medelstora företag i samarbete med forskningsorganisationer och offentlig sektor söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Genom sitt deltagande får företagen via internationellt samarbete tillgång till ny kunskap, nya samarbeten, samt möjligheter att testa på nya marknader.

Genom Eurostars kan man söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden. Projekten kan pågå upp till tre år och ska innefatta ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer.

Godkända projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process senast två år efter avslutat projekt (undantag finns).

Projektet ska koordineras av ett forskande små och medelstort företag (där 10% av omsättningen går till forskning och utveckling, eller alternativt, där 10% av personalstyrkan är sysselsatt inom forskning och utveckling). Det är dock öppet för deltagande från akademin och forskningsinstitut. För att säkerställa betalningsförmågan hos små och medelstora företag krävs det även att företagets nettoomsättning eller eget kapital motsvarar minst hälften av den sökta summan. Företaget ska även ha lämnat in minst 2 årsredovisningar till Bolagsverket.

Vinnova finansierar projektkostnaden med maximalt fem miljoner kronor/projekt eller två miljoner kronor/projekt om små och medelstort företag saknas. Den maximala projektlängden är tre år och kommersialisering måste ske senast två år efter avslutat projekt. Följande ersättningsgrader gäller för deltagande organisationer

• Små och medelstora företag  kan söka bidrag motsvarande 50 procent av sina kostnader.
• Stora företag kan söka bidrag motsvarande 30 procent av sina kostnader.
• Universitet/högskolor, forskningsinstitut eller offentlig sektor söka bidrag motsvarande 70 procent av sina kostnader.

GIA Sweden har lång erfarenhet av att assistera företag i ansökningsprocesser (se ”Framgångsrika projekt”).

Intresserad?
Kontakta oss, så berättar vi mer.

Myndighet: Eurostars
Kategori: Forskning och utveckling (FoU)
Länk: Eurostars