Regionala projekt

Barlingbo Bryggeri AB har beviljats 150 000 SEK i investerings-bidrag från Region Gotland. Syftet är att införskaffa en förpackningslinje som minskar behov av transporter till och från fastlandet samt leder till ökad tillväxt för ett flertal företag i regionen.

Svenskt massaföretag beviljades 1,5 MSEK i regionalstöd för ett samverkansprojekt mellan publika och privata aktörer avseende en analys av förutsättningarna för byggandet av ett sulfatmassabruk.

EUD Teknik beviljades 800 000 SEK i landsbygdsbidrag för investeringar i samband med uppstart av verksamhet.

Västerviks Kraft beviljades 880 000 SEK i EU bidrag från Mål2 programmet i stöd till test av ny teknik för distribution av Internet-access. Läs mer här.

Ålö AB beviljades 12 MSEK i svenskt regionalbidrag för investering i ny produktionsanläggning.

Falkenbergs Laxrökeri beviljades 200 000 SEK i i EU bidrag till ny utrustning.

Tysk tillverkare av specialmaskiner beviljades 35 MSEK i i EU bidrag för investeringsprojekt i Sachsen i östra Tyskland.

Gasproducent i regionalt stödområde beviljades 180 MSEK motsvarande 30 % av investeringskostnaderna i EU bidrag till investering i utrustning.

Sparreholm Trade & Transport AB beviljades 400 000 SEK i konsultcheck och tillfälligt småföretagsstöd i samband med planerade etableringar i Estland och Ryssland.

Krusell International AB beviljades 150 000 SEK i konsultcheck och tillfälligt småföretagsstöd för att utveckla exportmarknaden genom satsa på en helt ny och unik lösning vad gäller fästesanordningen till skinnväskor.

Opus Produx AB beviljades 500 000 SEK i stöd från Almi Företagspartner för marknadssatsningar.

Epos Capital AB beviljades 5 MSEK i lån från Industrifonden avseende utveckling och lansering av Internet-baserat system för elektroniska nyemissioner, s.k. Electronic Public Offerings (EPO) samt andra marknadssatsningar.

Teknoprod beviljades 4 MSEK i lån från Nordiska Investeringsbanken avseende investeringar i ny fabrik i Polen för tillverkning av kablage.

DDG/Top Destination beviljades 1 MSEK i EU bidrag från Mål 5b för förstudie inför en investering i större semesteranläggning (Canning-projektet) för sommarboende i Strömstad.