Löpande rådgivning

KIC InnoEnergy (EIT) – löpande rådgivning till samtliga portföljbolag inom organisationens ”Highway program”

Department of Trade and Industri (DTI), Storbritannien – assistans rörande utformning av offentligt stödprogram.

SaltX Technology AB – löpande rådgivning rörande offentlig finansiering inkl Horizon 2020, Energimyndigheten och KIC Innovation

Swedish Algae Factory AB – löpande rådgivning rörande LIFE

SCA Forest AB – löpande rådgivning inom offentlig finansiering. Landstinget Blekinge – utredning av EU-verksamheten.

Örebro Läns Landsting – utredning av EU-verksamheten. Haninge kommun – utredning av EU-verksamheten.

Järfälla kommun – rådgivning till företag i kommunen. Volvo PV – löpande rådgivning inom offentlig finansiering.

Alfa Laval Holding AB – löpande rådgivning inom offentlig finansiering.

AGA Gas AB – löpande rådgivning inom offentlig finansiering.

Söderenergi AB – löpande rådgivning inom offentlig finansiering.

Swedegas AB – löpande rådgivning avseende EU-programmet TEN-E

Botkyrkabyggen – löpande rådgivning avseende EU-programmet ICT-PSP

SAKAB AB – löpande rådgivning avseende EU-programmet LIFE+

m. fl.