Programkoordinering

GlA Sweden AB har lång erfarenhet av att bistå myndigheter och andra programansvariga aktörer i förvaltningen av offentliga stödprogram.

Inom ramen för Programkoordinering erbjuder vi assistans i samband med utformning, administration och utvärdering av offentliga stödprogram. Följande tjänster kan erbjudas:

Utformning av stödprogram
– Utformning av struktur och upplägg.
– Framtagning av guider för ansökare.
– Framtagning av guider för utvärderare.
– Utbildning för utvärderare.
– Utformning av utvärderingsmetod i urvalsskedet, specifikation av kriterier och poängsystem.

Koordination av genomförande
– Framtagning av arbetsprogram och ansökningshandlingar.
– Koordination av arbetsprocessen under ansökningstiden.
– Koordination av utvärderingsprocessen.

Utvärdering
– Utvärdering av programmets funktion avseende faktorer som fördelning av medel, antal.
– Förslag på förbättringar.

Intresserad?
Kontakta oss, så berättar vi mer.