Skånefrö AB

Skånefrö AB


Skånefrö AB beviljas 11 MSEK i bidrag av EU-kommissionen

Skånefrö AB m.fl. har beviljats 11 MSEK från EU-kommissionen för projektet ”BIOAGRO” som rankades som det 13:e bästa av totalt 700 ansökningar för miljöprojekt i EU. Syfte med projektet är att för att demonstrera en innovativ teknik för energiåtervinning (dvs. utvinna energi ur spannmålsavfall och överskottsgrödor). Metoden innebär att energiutvinning av dessa restprodukter kan ersätta fossilbränsleproducerad värme och el.

GIA Sweden assisterade Skånefrö AB m.fl. under hela ansökningsprocessen samt efterföljande rapportering till EU-kommissionen. 

BIOAGRO

Huvudsyftet med BIOAGRO projektet var att demonstrera en innovativ metod för att producera och använda högkvalitativa pelletsbränsle från spannmål, säd avfall, frön och gräs i en liten skala. Produktionsmetoden som används för att skapa pelletsen är flexibel, vilket möjliggör snabba ändringar av råvaror och recept, med och utan tillsatser.

Pelletsen demonstreras i små enheter (pelletering maskin, värmepannor, brännare) och anpassas lätt till olika jordbruksgrödor. Blandningar av tillsatser tillsammans med spillsäd producerade en homogen, kostnadseffektiv ”agro fuel” (pellets) med låg miljöpåverkan. Skånefrö ersatte olja och el som användes för uppvärmning med permanent bränsle producerad värme som ursprungligen kommer från bolagets egen sädesproduktion.

 Den kompletta, storskaliga produktionsanläggningen visar att det är möjligt att använda biomassa med varierande densitet från damm till tung spannmålsavrens och samtidigt åstadkomma ett standard recept för bränsle med goda förbränningsegenskaper.

Dessutom har flera organisationer och företag visat intresse för att leverera sina specifika avfallsprodukter av biomassa till BIOAGRO‐anläggningen. Detta, tillsammans med det intresse som rönts för projektet från bl.a 45 besökande länder, visar att sektorn för avfallsbaserad agrarenergiproduktion är bara i sin linda och kan ha stor potential i framtiden. BIOAGRO‐projektet är ett första steg mot en hållbar–sustainable ‐ bioenergikälla.

Uppvärmningskostnader på projektets anläggning samt utsläppen av växthusgaser förväntas att minska med nästan 100%. 

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.