Södra Skogsägarna

Södra Skogsägarna


Södra Skogsägarna beviljas 22 MSEK från EU-kommissionen

EU-kommissionen har beviljat Södra Skogsägarna 21 MSEK för att testa och verifiera ett nytt, grönt, kompositmaterial “Durapulp” som som har tagits fram tillsammans med forskningsföretaget Innventia. 

DuraPulp är biologiskt nedbrytbart och tillverkas av förnyelsebara material. Projektet syftar även till att framgångsrikt demonstrera produktionen av 3D-formade fiberkompositprodukter baserade på DuraPulp, med hjälp av Airlaid konverteringsteknik.

GIA Sweden bistod Södra Skogsägarna under hela ansökningsprocessen.

I Europa förbrukas ca 60 miljoner ton plast per år. Den globala plastproduktionen ökade från 1,5 miljoner ton/år från 1950 till 245 miljoner ton 2008, varav 60 miljoner ton produceras inom EU. Den globala plasttillverkningen beräknas också tredubblas fram till 2050. Den globala förpacknings-marknaden uppskattas vara värd 450 miljarder € och plast står för nästan 40% av marknaden, följt av papper och kartong med 30%. 

På grund av marknadens storlek och tillväxt är efterfrågan är stor för nya, mer hållbara, material som kan ersätta fossilbaserade plaster med fiberbaserade förpackningar. Efterfrågan växer också stadigt. Problemet är att befintliga konverteringsprocesser kämpar för att konkurrera med processerna som används för tillverkning av plaster. Det finns därför också ett behov av att utveckla och verifiera nya konverteringstekniker för fiberbaserade material. 

Materialet DuraPulp består av cellulosafibrer i kombination med PLA, polymjölksyra, en bioplast som framställs från majsstärkelse. DuraPulps egenskaper påminner om plast och cellulosa och är intressant både för användare som vill ha ett grönt alternativ till plast, och för andra som söker ett bättre alternativ till cellulosa. Södra kommer i projektet verifiera DuraPulp i specifika applikationer/produktkategorier och dess egenskaper genom hela värdekedjan, tillsammans med konverterare och slutkunder.  Målsättningen är att introducera materialet och processen på den internationella marknaden efter projektets slut.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.