Nordic Ground Support Equipment AB beviljas 500 000 SEK från Horizon 2020

EU-kommissionen har beviljat Nordic Ground Support Equipment AB (NGSE) 500 000 SEK i bidrag från Horizon 2020 (SME-instrumentet – fas 1) för att genomföra europeiska marknadsstudier, affärsplaneutveckling m m inför ett kommande större pilot- och marknadsprojekt.

Förstudien syftar till att utreda förutsättningarna för att installera 5-10 demonstrationsenheter på 3 till 5 olika flygplatser inom EU. GIA har även tidigare framgångsrikt säkerställt finansiering för NGSE.

Hittills har fyra av fyra ansökningar godkänts till bl a Vinnova (1 st) och Tillväxtverket (2 st).

För mer information – kontakta Ulf Castenfors (VD, GIA Sweden AB)

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():