REUSEOIL-projekt ett av de 20 bästa LIFE-projekten i EU

2003-2005 genomförde Ragn-Sells Specialavfall AB ett LIFE-projekt inriktat på att uppföra en anläggning för behandling av förbrukade oljefilter från motorfordon som baserades på en optimal återvinningsmetod. Ragn-Sells Specialavfall AB beviljades 4,2 MSEK för att genomföra projektet och GIA Sweden assisterade Ragn-Sells Specialavfall AB genom hela processen, från ansökningsskrivande till ekonomisk och teknisk rapportering.

Projektet har nu utnämnts till ett av de 20 bästa projekten i EU och har nu chans att koras till ett av de fem bästa projekten. Förutom ökad publicitet kan även utökade möjligheter för spridning av resultatet erbjudas.

Bakgrunden till projektet var att oljefilter klassas som miljöfarligt avfall och omhändertagande av kasserade oljefilter hittills varit ett svårlöst miljöproblem. Med den nya separationstekniken som Ragn-Sells Specialavfall demonstrerade har återvinningsgraden för ingående material (olja och metall) ökat till 85 procent. Därmed minskas slöseri med naturresurser avsevärt. I projektet ingick även Ragn-Sells dotterbolag i Estland för att bl.a. sprida den nya tekniken till Baltikum.

Läs gärna mer på Ragn-Sells hemsida.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():