Alfa Laval erhöll 9,4 MSEK i EU-bidrag!

Alfa Laval har med GIA Swedens assistans beviljats ca 9,4 MSEK i stöd från Europeiska Kommissionens miljöprogram LIFE.

Projektet ska demonstrera en innovativ reaktorteknologi för kemiska reaktioner och innebär en väsentlig förbättring jämfört med den teknologi som används på marknaden idag.

Tekniken medför bland annat en minskning med 50-70% av energiförbrukningen och en betydande minskning av avfall från processen samtidigt som produktkvalitet, effektivitet och säkerhet ökar.

Projektet ska utföras i samarbete med den franska kemiföretaget Arkema, pågår under 3 år och den totala projektbudgeten motsvarar c:a 36 MSEK. GIA Sweden assisterade projektledare Tommy Norén på Alfa Laval under hela ansöknings- och revisionsfasen.

Alfa Laval LIFE-projekt

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():