SafeArc beviljas finansiering från Vinnovas program Forska och Väx

SafeArc AB i Arboga beviljas 2 763 000 SEK för utveckling av ljusbågseliminatorer som hittar och kopplar bort ljusbågsfel innan skador på personer och anläggningar uppstår. GIA Sweden assisterade SafeArc i ansökningsprocessen till Forska och Väx.

SafeArc AB är ett företag i Arboga inriktat på konsultverksamhet inom elkraftområdet. Målet med SafeArcs utvecklingsprojekt är att det ska leda till en produkt på marknaden och att SafeArc därigenom ska uppnå en världsledande position som leverantör av avancerad ljusbågseliminatorsteknik. SafeArc räknar med att företaget som ett resultat av ett framgångsrikt FoU-projekt ska kunna utveckla verksamheten i Arboga och nyanställa efterhand som verksamheten växer. Forskningsprojektet ska pågå i sju månader och utförs i samarbete med Uppsala Universitet.

Forska & Väx programmet syftar till att stärka små och medelstora företags möjligheter att konkurrera på en global marknad och därmed bidra till ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Sverige.

GIA Sweden rekommenderar alla som är intresserade av Forska & Väx att söka stöd. Har ni frågor kring Vinnova eller Forska & Väx, kontakta oss gärna.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():