Samarkand2015 beviljas 7 MSEK i EU-stöd

Samarkand2015 och partners i Sverige, Holland och Litauen beviljas drygt 7 MSEK från EU:s Direktorat DG JLS för ett anti-terrorismprojekt. Syftet är att forska kring hur det civila samhället kan skyddas från elektromagnetisk terrorism. GIA Sweden bistod Samarkand2015 under hela ansökningsprocessen.

Ett av de främsta projekten i Europa
Forskningsprojektet leds av Raul Montano hos Samarkand2015 tillsammans med ett antal forskare från Litauen, Nederländerna, Saab Communication och professor Rajeev Thottappillil vid Uppsala universitet. Samarkands ansökan rankades av EU som en av de allra bästa inom sitt område (med 84 av 100 poäng) och är det enda svenska projekt som erhåller stöd denna ansökningsomgång. GIA Sweden bistod Samarkand2015 under hela ansökningsprocessen och kommer även att bistå med rapporteringen till EU-kommissionen.

Samarkand2015 och High Voltage Valley
Under 2007 gav den svenska regeringen klartecken till Samarkand2015 och forskarbyn High Voltage Valley i Ludvika att leda den svenska utvecklingen av skydd av det civila samhällets elektriska infrastruktur. Sverige är erkänt duktigt i att skydda försvarsanläggningar mot elektromagnetiska pulser. Därför vill Sverige nu ta en tätposition inom EU för att skydda även det civila samhället.

Elektromagnetiska pulser, EMP
Det finns idag ett ökat intresse att öka det civila samhällets tålighet mot terrorism. Sverige och övriga Europa har de senaste åren upplevt flera allvarliga strömavbrott. Det kan börja med ett mindre fel men blir snabbt värre då de alltmer sammankopplade energisystemen i Europa kopplar ifrån sig själva för att skydda sig mot överbelastning. Det är detta faktum som kan utnyttjas av terrorister som genom s k elektromagnetiska pulser (EMP) kan slå ut valda delar av energisystemen.

Numera tror man att terroristgrupper kan utveckla små mobila pulsgeneratorer som kan gömmas i en portfölj eller i en bil och som alstrar kraftiga EMP-impulser. Det finns ett känt fall, Moskvas telefonnät slogs ut en hel dag av en puls, men det ryktas om fler fall.

Inom försvaret har man länge skyddat sig mot elektronisk terrorism, det finns redan beprövade skyddstekniker. Det civila samhället är dock mer oskyddat. – Det enda civila som är skyddat är flygplan och helikoptrar, allt annat är oskyddat, säger Mats Bäckström, teknisk doktor hos Saab i Linköping och erkänd expert inom området. I Linköping har Bäckström varit med om att utveckla skydd av stridsflygplanet Gripen via den mikrovågsgenerator som används för att utveckla skydd av militärt materiel. En kunskap som kommer till stor nytta i det aktuella forskningsprojektet.

Nya stöd från DG JLS
EU-kommissionen har nyligen antagit ett nytt arbetsprogram för 2008 inom området ”Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security related risks”. Den totala budgeten för programmet är cirka 150 miljoner kronor.

Kontakta oss gärna för mer information.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():