Svenska Aerogel AB beviljas 10 MSEK från SME-instrumentet (Horizon 2020)

EU-kommissionen har beviljat Svenska Aerogel AB (Svenska Aerogel) 10 MSEK från EU:s ramprogram för forskning och utveckling (Horizon 2020) för projektet ”Quartzene”.

GIA Sweden AB bistod Svenska Aerogel AB under hela ansökningsprocessen.

Quartzene
Aerogel är nanomaterial som anses vara det bästa isoleringsmaterialet i världen; 10 cm2 aerogel har en dubbel så bra isolering effekt, jämfört med 10 cm2 av dagens isoleringsmaterial såsom mineralull. Problemet är att det inte har varit möjligt att framställa aerogel till en låg kostnad för att vara något annat än en nischprodukt, dvs. tills nu. Svenska Aerogel har utvecklat en aerogel-typ nanomaterial,

“Quartzene®”, som kan tillverkas med en kostnadsminskning på 70-90%. Detta kommer att möjliggöra en ökad användning av denna aerogel-typ över ett antal industrisegment, inom EU och globalt. Quartzene® kan användas som isolering i många tillämpningar, från byggnader och hushållsapparater till livsmedelsförpackningar. Detta är viktigt eftersom effektiv isolering är viktig för att lösa problemet med klimatförändringar. Speciellt med tanke på att byggnader står för 40% av energiförbrukningen och 36% av CO2-utsläppen inom EU. Användning av Quartzene som värmeisolering i befintliga byggnader i EU kan potentiellt reducera CO2-utsläpp från uppvärmning och kylning med 42% (353 miljoner ton per år). I det föreslagna projektet kommer Svenska Aerogel att involvera tre europeiska företag och ett företag från Sydkorea för att utföra den slutliga valideringen av Quartzene® som isoleringsmaterial på ett ton skala, i en operativ miljö.

Projektet kommer också att verifiera den slutliga utformningen av de första framtida fullskaliga anläggningar som Svenska Aerogel eller dess kunder (genom licensavtal) ha för avsikt att driva inom EU. I slutet av projektet kommer Quartzene® vara redo för kommersiell användning som ett isoleringsmaterial och vara tillgängligt för ett antal kunder, några som redan har tecknat avtal med Svenska Aerogel. SME instrumentet kommer därför att vara avgörande för att underlätta marknadens upptagnings och kommersialisering av Quartzene®.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():