Vi har hittills genererat över 2 miljarder kronor i offentlig finansiering till olika affärs- och investeringsprojekt. Vi är Sveriges ledande konsultföretag inom EU-stöd och offentlig finansiering LÄS MER Vi har sedan 1999 medverkat till över 30 godkända LIFE projekt i Sverige och utomlands. Vi är Sveriges ledande rådgivare inom EU:s miljöprogram LIFE LÄS MER Vi har hittills genererat över 2 miljarder kronor i offentlig finansiering till olika affärs- och investeringsprojekt. Vi är Sveriges ledande konsultföretag inom EU-stöd och offentlig finansiering LÄS MER

Våra tjänster

 • Läs mer
  Stödanalys
  GIA Sweden har lång erfarenhet av att genomföra såväl övergripande stödanalyser som mer detaljerade analyser där verksamheter och/eller specifika projekt inventeras för att...
  Läs mer
 • Läs mer
  Assistans vid ansökan
  GIA Sweden har lång erfarenhet av att assistera företag, forskningsaktörer, universitet, myndigheter, kommuner m. fl. med bidragsansökningar till EU samt svenska och nordiska...
  Läs mer
 • Läs mer
  Projektadministration
  GIA Sweden har lång erfarenhet av att assistera kunder med den administrativa redovisningen av EU-projekt som beviljats finansiering (med eller utan GIA Swedens...
  Läs mer
 • Läs mer
  Kundspecifika seminarier
  GIA Sweden har lång erfarenhet av att genomföra kundspecifika seminarier som på ett effektivt sätt lär ut grunderna inom offentlig finansiering till nyckelpersoner...
  Läs mer
 • Läs mer
  Rådgivningstjänst
  De miljarder som myndigheter i Sverige, EU och Norden årligen delar ut i form av EU bidrag och andra typer av offentlig finansiering...
  Läs mer
 • Läs mer
  Programkoordinering
  GlA Sweden AB har lång erfarenhet av att bistå myndigheter och andra programansvariga aktörer i förvaltningen av offentliga stödprogram. Inom ramen för Programkoordinering...
  Läs mer
Offentlig finansiering är en utmärkt möjlighet att delfinansiera projekt och investeringar och kan ses som ett komplement till andra typer av finansiering såsom eget kapital, banklån och riskkapital.

Urval av framgångsrika projekt 

Nyheter 

Myndigheter / Stödgivare